SANDES

Model 3D ułatwia analizę przebiegu kanałów wentylacyjnych i wykrywanie kolizji.

świadczy usługi z zakresie projektowania instalacji sanitarnych i przemysłowych. Od ponad 15 lat działaliśmy jako projektanci w dużych biurach projektowych, wykonując głównie projekty instalacji sanitarnych dla przemysłu farmaceutycznego, biotechnologicznego, spożywczego i elektronicznego.

Oferujemy opracowywanie dokumentacji projektowanej dla następujących instalacji:

  • instalacja wentylacji i klimatyzacji,
  • instalacja wody grzewczej / ciepła technologicznego,
  • instalacja wody chłodniczej / wody lodowej,
  • instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych,
  • instalacja wody zimnej, ciepłej i kanalizacji.